Хвороби культурних рослин призводять до втрати і недобору врожаю, в залежності від культури, щонайменше в розмірі 20-45%, а іноді і до повної його загибелі.

Якщо рослина не здатна нормально виконувати функції життєдіяльності і розвитку, то в ній констатується присутність хвороби. Через часті зміни погоди або довгострокові періоди посухи, надлишку опадів, заморозків та інших впливів порушуються процеси фотосинтезу в рослині, нормальний потік вологи, споживання поживних речовин, а, в результаті, і синтезу речовин пластичного і ростового типу. Також в рослині може змінитися саме його будова у вигляді потовщень, ущільнень або формування тонких ділянок. Чималу роль у псуванні культур відіграють і інші збудники хвороб. Але, як говориться, кожному наслідку є своя причина. Саме про виявлення і боротьбу з ними далі і піде мова.

Основними заходами профілактики від пошко­джень шкідниками та ураження хворобами є пере­ведення захисту рослин на екологічну, або точніше, агроценотичну основу, тобто науково-обґрунтоване управління фітосанітарним станом посівів шляхом максимального використання природних регулю­ючих факторів агроценозу (посівів, насаджень), запровадження комбінованої фенологічної та ін­тервенційної системи захисту рослин від хвороб.

Система захисту рослин від хвороб є невід’ємною частиною технології вирощування кож­ної культури, яка спрямована на запобігання масо­вому розвитку хвороб, а в разі їх появи - на мож­ливість їх швидкого обмеження до економічно не­відчутного рівня їхньої шкідливості. За її здійснення обов’язково потрібно враховувати довгостроковий і короткостроковий прогнози і сигналізацію розвитку хвороб, що дає можливість мати ефективні і еконо­мічно вигідні наслідки в роботі.

Науково-педагогічні працівники Національного університету біоресурсів і природокористування України, зокрема кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка понад 40 років займаються вивченням можливостей управління процесами саморегуляції організмів в еко-системах, а колектив кафедри фітопатології ім. ака­деміка В.Ф. Пересипкіна протягом цього періоду — ви­вчанням природи стійкості рослин до хвороб, що дало можливість створити високопродуктивні хворобостійкі сорти озимої пшениці, гороху, ріпаку та інших культур.

Вирощування сортів і гібридів сільськогосподарських культур, стійких до хвороб і шкідників, є дуже важли­вим фактором в охороні навколишнього середовища й економічно найбільш вигідним для виробництва, так як різко скорочуються обсяги застосування хімічних засобів захисту рослин.

У зв’язку з цим у даному довіднику за розгляду інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від хвороб та шкідників основну увагу приділено застосуванню організаційно-господарських, фізико- механічних, селекційно-насіннєвих, агротехнічних та біологічних заходів, а за досягнення чисельності шкід­ників економічного порогу шкідливості (ЕПІІІ), або загрози інтенсивного розвитку хвороб - доцільно обмеженому застосуванню пестицидів.

Хвороби культур

Сортування
Відображення
  • 100% гарантія якості сертифікована продукція
  • Працюємо з понеділка по суботу з 9 по 19год
  • безкоштовна доставка по всій території України від 300кг
  • Безкоштовна консультація та безкоштовний підбір препарату
AGROXIM

100% ОРИГИНАЛЬНАЯ И
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
ПРОДУКЦИЯ.